mac update error

Mám problém s aktualizací svého MacBooku. Nevím proč nemůže aktualizaci dokončit. Jak je vidět na fotografii do konce instalace zbývá 10 minut, informace je zobrazena celé hodiny.

Dokončení "zamrznuté" instalace aktualizace je možná přes Safe Mode.

Jak spustit MacBook v nouzovém režimu (bezpečné spuštění):

1) Vypněte zařízení
2) Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na počítači
3) Jakmile uslyšíte spouštěcí tón, podržte klávesu SHIFT na klávesnici
4) Podržte stisknutou klávesu SHIFT, dokud se nezobrazí šedá ikona Apple
a neuvidíte indikátor průběhu
Chcete-li nouzový režim opustit, jednoduše restartujte počítač.