Instalace tftp

Instalace TFTP serveru na (nejen) Ubuntu 16.04. Otevřeme terminál a zadáme níže uvedené příkazy.
 
1) Instalace potřebných balíčků:
sudo apt-get install xinetd tftpd tftp

2) Vytvoření souboru
sudo mcedit (nebo jiný editor) /etc/xinetd.d/tftp s obsahem:

service tftp
{
protocol    = udp
port      = 69
socket_type   = dgram
wait      = yes
user      = nobody
server     = /usr/sbin/in.tftpd
server_args   = /tftpboot
disable     = no
}

3) Vytvoření adresáře pro TFTP server:
sudo mkdir /tftpboot

4) Nastavení práv:
sudo chmod -R 777 /tftpboot
sudo chown -R nobody /tftpboot

5) Restart xinetd:
sudo service xinetd restart